Prekast

Prekastın Kullanım Alanları ve Özellikleri

Klasik çimento uygulamalara göre dayanıklılık, düşük maliyet, uygulama kolaylığı, tasarım esnekliği ve daha da pek çok konuda avantaj sunan GRC beton veya sektörde yaygın bilinen ismiyle prekast cephe elemanları, hafif bir kaplama malzemesi olmasına karşın beklentilerin de ötesinde yüksek dayanıma sahip bir malzemedir. Çimentonun agrega ve cam elyafı başta olmak üzere çeşitli kimyasallarla karıştırılmasıyla elde edilen prekast beton kolay şekil verme imkânı sağlayan kalıplama makinalarıyla üretilir. Üç boyutlu formda üretim yapılmasını sağlayan bu kalıplama cihazlarının teknolojisi sürekli geliştirildiğinden, günümüzde GRC beton uygulamalarda sınırsız tasarım seçeneği sunulmaktadır. İnşaat sektöründe betonarme yapıların dış cephe kaplamalarında kullanılan bu hafif ancak yüksek mukavemete sahip malzeme, servis yükünün kritik seviyeye ulaştığı projelerde mühendisler için deyim yerindeyse cankurtaran simididir.

Servis yükünü kritik düzeyde arttırmayan, hafifliğiyle avantaj sağlayan GRC beton uygulamalar iklim şartlarına karşı dayanıklı bir yapıya sahiptir. Kum fırtınaları yüzünden yapıların dış yüzeyindeki beton yüzeylerin yüksek seviyeli korozyona maruz kaldığı Orta Doğu ülkelerinde bilhassa dış cephelerde GRC beton kaplamalar kullanılır. Bu kaplamaların yüzeyi sert esen rüzgârla taşınan kum taneciklerinden asgari düzeyde etkilenir, mikro ölçekteki korozyon sebebiyle yapının dışında klasik çimentodaki hızlı yıpranma görülmez. Mekanik aşındırıcı etkilerin yanı sıra ani sıcaklık değişimlerine de dayanıklıdır ve bu özelliğiyle Kanada gibi soğuk iklim şartlarıyla meşhur bir ülkede en çok tercih edilen dış cephe kaplama malzemesi haline gelmiştir.

Rutubet ve güneş ışınlarına karşı dayanıklılık konusunda da beklentileri boşa çıkartmayan bu avantajlı yapı elemanı beton harici katkı maddelerinin üretime dâhil edilmesi suretiyle kolayca renklendirilebilir, kısaca istenen her renkte üretim yapılabilir. Bu tip renklendirme uygulamaları olmadan doğrudan montajlanan GRC beton formlarındaysa sonradan birçok farklı bazdaki boyayla sonradan renklendirme yapılma imkânı mevcuttur. Form ve malzeme çeşitliliği anlamında eski usul çimento uygulamalarının sunduğunun kat ve kat fazlasını sunan prekast beton elemanlar hafif olduğundan söve, payanda, güneş kırıcı ve kafes gibi dış cephe uygulamalarında kullanılabilir. Ayrıca hafifliği sayesinde alışveriş merkezi benzeri mekânlarda düzenlenen etkinlikler için dekoratif elemanların üretiminde de GRC malzemeden faydalanılabilir.

Üstün Mukamevetiyle Prekast

Dış cephe kaplamalarında sektörün ilk tercihi haline dönüşen prekast ekonomik ve tasarım konusunda esnek kullanım imkânı vaat etmesinden de önce, uygulama maliyetlerini dramatik bir biçimde aşağı çektiği için günümüzde dünyanın dört bir yanında en çok kullanılan yapı elemanı haline gelmiştir. Yüksek mukavemetiyle uzun süreli kullanım imkânı sunmasından ötürü otomatikman maliyetleri aşağı çeken bu üstün pek çok özelliğe sahip malzeme ayrıca hafifliğiyle uygulama süresini de kısaltır. İşgücünden tasarruf etme olanağı sunmasıyla inşaat sektöründeki firmalar için bir diğer ekonomik avantajdan faydalanma imkânı sunan prekast bilgisayar ortamında yapılan tasarımın kısa sürede ve çok daha düşük maliyetle seri üretime geçilmesine fırsat tanır. Bu sebepten ötürü heykel, havuz ve giriş süslemesi gibi dış mekânda kullanılan dekoratif elemanların üretiminde de ilk tercih haline gelmiştir.

Bakım konusunda kolaylık sunmasıyla da maliyetin belirgin bir biçimde aşağı çekilmesine yardımcı olan prekast malzeme kullanılan dış mekânlarda, neredeyse hiçbir bakım ihtiyacı söz konusu olmaz. Emsallerine göre çok daha dayanıklı yüzeylere sahip olma imkânı sunan bu ileri teknoloji ürünü inşaat elemanı kullanılan dış cephelerde düzenli bakım için ekstra harcama yapılmasına ihtiyaç olmamasına karşın dış cephede zamanla herhangi bir olumsuz etkileşim olmaz. İklim şartları ne kadar çetin olursa olsun ilk günkü görünümünü ve daha önemlisi dayanıklılığını koruyan prekast yüzeyler için doğrudan suya maruz kalmak da herhangi bir sorun teşkil etmez. Bu üstün özellikleriyle Kuzey ülkelerindeki dondurucu iklimlerden kum taneciklerinin taşınmasıyla aşındırıcı etkinin yüksek olduğu çöl bölgelerine kadar prekast malzeme dünyanın her yerinde yapıların dış cephesine uygulanmaktadır.

Üç boyutlu makineler tarafından püskürtme tekniğiyle üretilen, kalıplama teknolojisindeki gelişim sayesinde daha da yüksek mukavemetli olacak şekilde üretilebilen prekast elemanlar maliyet konusunda yıllar içinde daha da fazla avantaj sunar hale gelmiştir. Park ve bahçeler için tasarlanan herhangi bir dış mekân figürü ya da iç mekânda süsleme olarak kullanılacak figürlerin üretimi için asgari maliyetle seri üretime geçilme imkânı sunar. Yıllara meydan okuyan özellikte olduğundan uzun vadede herkes için en avantajlı ve güvenilir seçenektir.

Uzun Ömürlü Yapısıyla Prekast

Kalıplamayla üretim imkânı sunduğu için tasarımda geniş içerik sunan prekast iç dış mekân fark etmeksizin modern inşaat sektörünün her projede kullandığı, üstün özellikleriyle mimarlardan mühendislere herkesin ilk tercihi haline gelmiş bir yapı elemanıdır. Mimarların tasarım konusunda sınırsız alternatife sahip olmasına olanak sağlayan bu yeni nesil çimento türevi malzeme işlevselliğiyle mühendislerin de favorisidir. Tarihi yapıların restorasyonundan dış cephe kaplamalarına, park ve bahçelerdeki dış mekân süslemelerinden kapı söveleri ve kolonlara, payandalardan alışveriş merkezlerinde kullanılan iç dış süslemelere kadar prekast kullanım sahası tek cümleye sığmayacak kadar geniş bir yapı elemanıdır. Bu özelliklerinin öne çıkanıysa dayanıklılığı ve bu denli yüksek mukavemete sahip olmasına karşın son derece hafif yapılı olmasıdır.

Servis yükünü sorun olmanın ötesine iten prekast uygulamalar sayesinde klasik çimento türevi uygulamalarda olduğu gibi yapı için kritik olan servis yüküyle ilgili endişeye gerek kalmaz. Bu kadar hafif olması üretim aşamasında kolaylık sunarken maliyeti asgari seviyeye indirir ki, taşınma ve uygulama konusunda da avantaj sağlayan bu hafif yapı sayesinde nakliyat ve montajlama gibi maliyetler de aşağı çekilir. Hafif yapısından beklenmeyecek kadar yüksek dayanıma sahip prekast yüzeyler iklim şartlarından etkilenmeden onlarca yıl kullanılabileceğinden, havuz süslemelerinden taş zemin döşeme uygulamalarına kadar park ve bahçelerdeki her tip mimari projede tercih edilir. Dış cephe kaplamalarındaysa söz konusu dayanıklılık olduğunda benzeri bulunmadığı için çoğu mühendis için yegâne tercihtir.

Kanada gibi kuzey ikliminin en sert geçtiği ülkelerden birinde onlarca yıldır kullanılan ve beklentileri de fazlasıyla karşılayan prekast bu denli zor iklim şartlarına karşın dayanıklılığıyla uzun ömürlü, sorunsuz kullanım sağlar. Sert esen rüzgârın taşıdığı kum tanecikleri sebebiyle yapıların dış cephesinde hızlı bir korozyonun söz konusu olduğu ekvator iklimlerinde ve hatta çöl kıyısındaki şehirlerde dahi yapıların dış cephesinde prekast uygulamak en akıllıca seçimdir. Dayanıklılığıyla en sert iklim şartlarında bile beklentileri fazlasıyla karşılayan bu yeni nesil çimento türevi malzeme sayesinde bakım için yüklü bütçeler ayrılmasına gerek kalmaz. Hafif olması üretim ve uygulama maliyetini düşürürken uzun vadede bakım görmeden, onlarca yıl kullanıma sahip olması bu avantajı daha da arttırır.

Prekastla Tarihi Yapıların Dekorasyonu

Tarihi yapıların restorasyonunu aslına uygun, yapının çevresel mimari unsurlarla tezat oluşturmayacak şekilde yapılması için en cazip seçenek olan prekast ayrıca otellerden restoranlara kadar pek çok büyük ölçekli projede de kullanılabilir. Klasik mimari unsurlarla estetik anlamda daha göze çarpan tasarımlara imza atmak isteyen mimarların projelerini düşük maliyetle ve kısa sürede hayata geçirmesini sağlayan prekast malzeme, tarihi yapıların restoranı içinse çoğu zaman tek seçenektir. Taş dokusunun birebir taklit edilmesi gereken ancak yapının fiziksel özellikleri sebebiyle servis yüküne dikkat edilmesi gereken uygulamalarda hafif yapısıyla kolaylık sunar. El oyması yapısal unsurlardan tarihi taş binalara kadar her mekânda, görsele anlamda orijinalinden ayrımı mümkün olmayacak restorasyon çalışmaları yapılmasını sağlar.

Silisin yerine cam elyafı kullanımının geliştirilmesiyle eşzamanlı olarak kullanım özellikleri değişen, bu sayede üretimin daha yüksek mukavemetli ürünler elde edilecek şekilde yapılmasına izin veren prekast son on sene içinde tarihi yapıların dış ve iç mekân restorasyonunda en çok kullanılan yapı elemanı haline gelmiştir. Dış mekândaki süslemelerden yapının bütünselliğinin korunmasını sağlayan kapı sövesi, güneş kırıcı ve payanda gibi estetik unsurların restorasyonuna dek bu üstün özelliklere sahip yapı elemanından faydalanılabilir. Tek başına kullanımıyla mimari açıdan büyük imkânlar sunmasının ötesinde farklı yapı elemanlarıyla bir arada kullanımı da söz konusu olduğundan, restorasyon sürecindeki kapsamlı ihtiyaçları dahi kolayca karşılayabilir.

 

Servis yükünün sorun olduğu, restorasyon sürecinde kullanılan malzemenin dayanıklılığı kadar ağırlığının da önemsenmesi gereken işlemlerde prekast kullanımı çoğu zaman alternatif olmaktan çıkar. Üst düzey bir dayanıma sahip olmasına karşın klasik yapı elemanlarıyla muhafaza edilemeyecek kadar hafif olması ve ayrıca çoğu uygulamada duvar yapma gereksinimini ortadan kaldırması, prekastın kullanımını daha da avantajlı hale getirir. Yeni tasarımlarda klasik mimari çizgileri yansıtmak isteyen mimarların projeleri için biçilmiş kaftan olan bu malzeme, proje büyüklüğü fark etmeden restoran süreçlerinde de iç dış mekân ayrımı olmadan kullanılabilir. Tasarım çeşitliliği konusunda, üç boyutlu kalıplama teknolojisiyle üretim yapılması sayesinde hiçbir problemle karşılaşılmaz ve restorasyonunun orijinale birebir sadık kalınarak yapılmasını sağlar.

Prekastla Estetik Sorunlara Kesin Çözüm

İnşaat sektöründeki estetik özellikleriyle öne çıkan projelerin vazgeçilmez yapı elemanı tercihine dönüşen prekast tasarımın en düşük maliyetle hayata geçirilmesi ve asgari harcamayla uygulanmasını sağladığından bugün pek çok firma için bir tercih olmaktan çıkmıştır. Payanda, güneş kırıcı, kafes, kolon ve plaster, rölyef, iç ve dış mekân süslemeleri, park ve bahçelerde kullanılan banklardan havuz süslemelerine, zemin ve her tip yapının dış cephe kaplaması olarak kullanılabilen bu yeni nesil yapı elemanı pek çok kullanım avantajı sağlar. Yüksek mukavemet ve ekonomik kullanım bu özelliklerin en belirgin, prekastın tercih edilmesini sağlayan en önemli faktörler olarak öne çıkmasına karşın estetik anlamda da pek çok avantaj söz konusudur.

 

Kalıplama teknolojisiyle üretilen ve üretim tekniklerinin yıllar içinde daha da geliştirilmesiyle tasarım konusunda çok boyutlu alternatifler sunan prekast, tasarımcılar için tek sınırın hayal güçleri olmasını sağlamıştır. Zira bu üstün özelliklere sahip yapı elemanıyla istenen her görselin kısa sürede hayata geçirilmesi mümkündür. Bu özellikleriyle dış cephe kaplamalarında tercih edilen bu yapı elemanı olmakla kalmayan prekastın günümüzde en az dış mekân kadar iç mekânda da yaygın kullanımı söz konusudur. Alışveriş merkezlerini daha da cazibeli hale getiren estetik iç mekân düzenlemelerinde kullanılmasının yanı sıra taş zemin uygulamalarının da ilk seçeneğidir. Üstün taklit özelliğiyle taş kaplamalı yolların çok daha pratik bir şekilde ve düşük maliyetle yapılmasına olanak tanır, dayanıklılığıyla uzun süreli kullanım imkânı sunar.

Renkli üretim olanağı sağlayan prekast ayrıca uygulama sonrasında da kolayca boyanabildiğinden, tasarım konusunda gerek ilk aşamadan gerekse de sonradan gerçekleştirilen değişiklikler anlamında büyük avantaja sahiptir. Dış cephe uygulamalarında tasarım sürecinde belirlenen renklerin üretimden itibaren kontrol edilerek uygulanın kusursuz yapılmasını sağlayan prekast iç mekân düzenlemelerinde de aynı kolaylığı sunar. Prekast uygulamalarda üretim sürecinin çok boyutlu olmasından ötürü tasarımı kısıtlayan unsurlar bulunmaz, bilgisayar ortamındaki tasarımlar üç boyutlu olarak doğrudan üretim hattına geçirilebilir. Bu büyük avantaj estetik açıdan esneklik sunmanın ötesinde üretim maliyetlerini de dramatik bir biçimde düşürmekte, yüksek maliyet sebebiyle hayata geçirilemeyen mimari projelerin çok daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesine fırsat tanımaktadır.

Prekastın Üretim ve Uygulama Kalitesi

İnşaat sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda klasik çimentonun yetersiz kaldığı uygulamalar için geliştirilen prekast yapı elemanları özetlenmesi mümkün olmayacak kadar geniş bir alanda avantaj sunmasına rağmen prekastın üretim kalitesi, doğrudan uygulama kalitesini etkilediği için bu avantajların kaliteli üretimle mümkün olduğu unutulmamalıdır. Üretim kalitesiyle uluslararası standartları karşılayamayan yapı elemanlarının uygulanmasında ne kadar özen gösterilirse gösterilsin, uzun vadede istenen sonuçların alınması imkânsız olacaktır. Bu sonuçlar ister bakım görmeden uzun süreli kullanım isterse iklimsel şartlara mukavemet gösterme olsun üretimin uygulamaya gösterilen özenle yapılması zaruridir. Malzeme niteliklerinin ihtiyaçlara uygun yapıda olmaması durumunda kısa sürede teknik sorunlarla karşılaşılabilir ve bu problemlerin üstesinden gelinmesi hem çok güç hem de oldukça yüksek maliyetli olabilir.

Son yirmi yıldır kullanım sahası sürekli genişleyen ve her yıl biraz daha fazla inşaat projesinde kullanılan prekastın üretiminde silisin yerine cam elyafına dayalı teknik uygulamalara odaklanılması neticesinde yapı elemanının daha dayanıklı olması sağlanmıştır. Servis yükünü arttırmadan hafif ancak daha da fazla mukavemet vaat eden yepyeni bir çimento türevi oluşturulması uzun yıllar almıştır. Bu teknik özelliklerin üretim aşamasında dikkat edilmesi gereken hassas unsurlar olduğunu önemsemeden işin yalnızca üretim maliyeti kısmına bakmak, nihai ürünün kalitesinden feragat etmek anlamına gelir. İstenen üst düzey performansa sahip olmayan, dayanıklılığıyla hayâl kırıklığı yaşatan ve ortaya çıkan sorunlar sebebiyle ekstra harcama yapılmasına sebep olan prekast uygulamalar yüzünden mağdur olmamak için en baştan kaliteden yana seçim yapılmalıdır.

Üretim kalitesiyle uluslararası standartların tamamını karşılayan prekast malzemenin kullanıldığı projeler, iklimsel şartlar fark etmeden dış cephe bakım maliyetleriyle uğraşılmamasını sağlayacaktır. İç mekânda dekoratif gayeyle kullanılan objelerin ve yapı için mimari uygulamaların uzun vadeli, sorunsuz kullanımı içinde aynı şekilde üretim kalitesinden feragat edilmemiş ürünlere ihtiyaç vardır. Üretim sürecinde renklendirilmesi yapılmasına karar verilmesi durumunda renklendirmenin nasıl ve hangi malzeme kullanılarak yapılacağı dahi önemli olduğundan, bizler gibi üretim kalitesinden asla taviz vermeyen firmalarla çalışmanızı öneririz. Üretim kalitesinin düşük olması prekastın en önemli özelliklerinden olan su geçirmezliği de etkileyebileceğinden uzun vadede pek çok can sıkan sorun yaşayabileceğinizi unutmayın.

Prekast Cephe Uygulamaları

Prekast cephe uygulamaları geçtiğimiz yirmi yıl içinde büyük bir gelişim göstererek inşaat firmalarına çok daha düşük maliyetli projelere imza atma, mühendislere daha dayanıklı ve güvenilir uygulamalar yapma ve mimarlara ise fiziksel engelleri düşünmeden özgürce tasarım yapma imkânı sunmuştur. Kalıplama teknolojisindeki hızlı gelişimle çok boyutlu üretimin daha hızlı ve ekonomik bir formda yapılabilmesi, işin en başı olan tasarım aşamasındaki tüm engelleri kaldırmış ve dijital ortamda yapılan tasarımların birebir olarak yapıda kullanılabilmesini sağlamıştır. Bu yeni nesil çimento türevi yapı elemanının cephe uygulamalarında sağladığı avantajlarıysa birkaç cümleyle basitçe özetlemek oldukça güç…

Klasik çimento uygulamalarla hangi açıdan kıyaslanırsa kıyaslansın her zaman için daha avantajlı bir alternatif olan prekast, bu özelliğiyle işi gerçekten bilen inşaat firmaları için en akıllıca seçimdir. Mantık çerçevesinde değerlendirildiğinde maliyetten mukavemete, tasarım çeşitliliğinden uzun ömürlü kullanıma kadar bu yeni nesil yapı elemanından daha fazla konuda avantaj sağlayacak ve aynı maliyetleri sunacak alternatif bulunmamaktadır. Güneş kırıcı ve payandalı mimari tasarımların göz açıp kapayıncaya dek kısa sürede tamamlanmasını sağlayan prekast kullanımı söz konusu restorasyon çalışmalarındaki rölyef ve plaster uygulamaları olduğunda da açık ara en rasyonel seçenektir. Otel tasarımlarından alışveriş merkezlerinin dış mekân süslemelerine dek istenen her alanda kullanım imkânına sahip olan prekastın özellikle dış cephe kaplamalarında tercih edilmesi ise düşük maliyet, hızlı nakliyat ve uygulama, yüksek mukavemet, hafiflik ve senelere meydan okuyan direnç gibi birçok unsurla alâkalıdır.

Cephe uygulamalarında yapının prekast malzeme sayesinde servis yükü önemsenmemesi mümkün olmayacak seviyede aşağı çekilebilir ve böylelikle mühendisliğin konusu olan teknik güçlüklerin kolaylıkla üstesinden gelinebilir. Üretim aşamasında prekast elemanların oldukça geniş bir yelpazeden seçilebilecek her renkte boyanması mümkün olduğu gibi, tercihlere bağlı olarak ilerleyen süreçlerde farklı yapıdaki boyalarla renklendirme de mümkündür. Hafifliğiyle üretimde olduğu gibi nakliyatta da avantaj sunmakta, söz konusu montajlama olduğunda işgücünden tasarruf sağlayarak bu konuda da hem hızlı hem de ekonomik çözümler vaat etmektedir. Dış cephe uygulamalarında prekast kullanımına dair daha detaylı bilgi için bizlerle iletişime geçmeniz yeterli.

Modern İnşaat Teknolojisinin Yapıtaşı

Sunduğu geniş kullanım alanı ve pratiklik sayesinde kısa bir süre zarfında inşaat sektörünün vazgeçilmezleri arasına giren prekast, maliyetleri düşürmenin yanı sıra mukavemetiyle uzun süreli kullanım imkânı da sunduğu için inşaat sektöründe iç dış mekân fark etmeden her yerde kullanılır. Hafif yapısıyla restorasyon işlerinin daha kısa sürede ve işgücünden tasarruf imkânı sunacak pratiklikte yapılmasını sağlayan bu yüksek dayanıma sahip malzeme yapıların dış cephe kaplamalarından iç mekân süslemelerine kadar günümüzde her yerde karşımıza çıkar. Kapı girişlerinde sütun ve arkad olarak kullanılan, payanda ve eliböğründe gibi dekoratif tasarımın ön plana çıktığı mekânlara uygulanan, güneş kırıcı ve kafes gibi yapının işlevselliği etkileyen uygulamalarda ilk tercih olan prekastın kullanım sahası tek cümleye sığdırılamayacak kadar genişlemiştir.

 

İnşaat sektöründe iç ve dış mekânda kullanılan malzeme tercihlerini etkileyen en önemli üç temel nitelik olarak; esneklik, maliyet ve mukavemet özelliklerinin tamamında en avantajlı seçenek prekasttır. Uzun yıllar boyunca problemsiz kullanım imkânı sunabilecek kadar yüksek mukavemete sahip bu modern inşaat teknolojisinin yapı taşı malzeme dış cephe kaplamalarında hafifliğiyle servis yükünü azaltır. Dayanıklılık açısından benzer ürünlerden bir değil, birkaç adım önde olan prekast sert iklimlerde bile dış cephede beklentileri karşılayacak yüksek performans sunar. Sert rüzgârlarla kum taneciklerinin taşındığı ve aşındırıcı etkinin yüksek olduğu iklimlerden sıcaklık değerlerinin yılın büyük bölümü sıfırın altında olduğu Kuzey bölgelerine kadar prekast malzeme günümüzde dünyanın dört bir yanındaki yapıların dış cephelerinde kullanılmaktadır.

Kullanım esnekliği vaat eden bu modern inşaat elemanıyla tasarım konusunda sınırsız seçeneğe sahip olunması, mimari anlamda düşünenden de fazla avantaj sunar. Kısa sürede hayâl edilen tasarımın hayata geçirilmesini sağlayan prekast sayesinde seri üretime hemen ve en önemlisi de, düşük maliyetle geçilebilir. Dış mekân süslemelerinde bu sebeple sıkça kullanılmakta, alışveriş merkezlerinin iç mekân süslemelerinden park ve bahçelerdeki banklara kadar her yerde kullanılmaktadır. Tek başına kullanılabileceği gibi farklı malzemelerle birlikte de kullanılabilmesi, uygulama çeşitliliğini daha da arttırır. Üstün özelliklere sahip prekast düşük maliyetli ve problemsiz kullanım vaat etmektedir.

İnşaat Sektöründe Prekast Kullanımı

İnşaat sektöründe çok geniş bir kullanıma sahip olan prekastın, günümüzde elektrik uygulamalar ve hareketli parçalar dışında her yerde kullanılması mümkündür. Kalıplama teknolojisindeki gelişim sayesinde tasarım açısından geniş bir yelpaze sunan prekast ürünler, tasarımcılara özgürlük tanır ve geliştirilen tasarımlar kolayca seri üretime geliştirilebilir. Uzun ömürlü olması ise inşaat sektöründe en çok aranan özelliği karşılayan bu yeni nesil yapı elemanının işyerlerindeki iç mekân tasarımlarından yapıların dış cephelerine kadar mimarların favori yapı malzemelerinden biri olmasını sağlamıştır. Bilinenin aksine dış mekân uygulamalarında da sıkça kullanılır; park ve bahçelerde bank, zemin kaplaması, süs havuzu heykelleri gibi farklı alanlarda kullanılır. Esasen prekast malzemenin inşaat sektöründeki kullanımını tek cümleyle özetlemek oldukça güçtür çünkü bu yeni yüzyılın yapı elemanı tasarım konusunda sınırları ortadan kaldırır.

Malzemenin statik olarak daha işlevsel ve yüksek mukavemetli hale gelmesini sağlayan cam elyafı inşaat sektöründeki kullanım maliyetlerini düşürdüğünden ve uygulama yelpazesini bir hayli genişlettiğinden, prekastın ülkemizdeki kullanımı özellikle son on sene içinde yükseliş trendi yakalamıştır. Sarkma yahut esneme gibi problemleri ortadan kaldıran bu yeni nesil inşaat elemanıyla çelik konstrüksiyonlarla birlikte yapının ana betonuna uygulama yapılabilir. Ayrıca prekast için uygulama yüzeyinin su veya nemle temas kurması da herhangi bir sorun teşkil etmediğinden, inşaatın iç mekân düzenlemelerinden dış cephe kaplamasına dek malzemenin sunduğu tüm imkânlardan faydalanabilir.

Alışveriş merkezleri ve otellerdeki görsel algıyı pozitif yönde geliştiren tüm dekoratif düzenlemelerin imalat maliyetini düşüren prekast ile heykellerde iç mekân süslemelerine kadar hayâl edilen her şeyin yapılması mümkündür. Güvenlik kulübeleri, banka ATM’leri, otobüs ve dolmuş durakları gibi dış mekâna dair daha da birçok alanda kullanım imkânına sahip olan bu yüksek mukavemetli malzeme hava koşulları her ne olursa olsun dayanıklılığını ve görünümünü korur. Taş görünümüyle taklit konusunda da ekonomik çözümler sunan prekast dış ve iç mekânda taş yol yapımından duvar kaplamalarına dek istenen her şekilde kullanılabilir ve hafif olduğundan çok daha kolay pratik çalışma fırsatı sağlar. Dış cephe kaplamalarına ek olarak prekastın kapı sövesi, kolon ve plaster, rölyef ve güneş kırıcı gibi daha da pek çok kullanım alanı bulunmaktadır.

Cephe Kaplamalarında Tasarım

Dünyanın dört bir yanında dış cephe kaplaması için yegâne tercih haline gelen prekastın sunduğu avantajlar sadece uygulamayla alakalı değildir. Henüz tasarım aşamasından başlayarak esneklik sunan ve böylelikle akla gelen her tip mimari projenin basit bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayan bu yapı elemanı pek çok kullanım avantajına sahiptir. Bu avantajların başındaysa çok boyutlu üretim yapılabilmesi, böylelikle boyutlara bağlı kalmadan kâğıt üzerinde veya dijital ortamda tasarlanan mimari projenin hiçbir görsel kayıp olmadan uygulanabilmesi gelir. 70’lerin ortalarında küresel boyutta inşaat sektörünün lokomotif ülkesi olan ABD’de tamamen ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkan ve 80’lerle birlikte daha da geliştirilen prekast uygulamalar, mukavemet ve hafiflik gibi konular yüzünden tercih edildiği gibi tasarım esnekliği sunmasından ötürü de bugün dış cephe kaplamalarında küresel boyutta bir numaralı tercih olmuştur.

Üretim sürecinin nasıl kontrol edildiği otomatikman elde edilen nihai sonucu etkilediğinden bu tasarım konusunda sınırsız varyasyon vaat eden yapı elemanının, muhakkak tamamı önceden belirlenen uluslararası akreditasyon süreçlerini karşılayan firmalarca yapılması gerekir. Uluslararası standartların tamamını karşılayacak itinayla üretim yapılmaması neticesinde çok boyutlu kalıplama teknolojisinden istifade edilerek yapılan üretim, uygulama sonrasında yaşanan problemler yüzünden bir dezavantaja dönüşür. Bu sebeple bazı durumunda yaşanan problemlerden dış cephe kaplamalarında tercih edilen tasarım sorumlu tutulsa da aslında temel problem; üretimin olması gereken kalitede yapılmaması yani malzemenin niteliğiyle alakalıdır.

Prekastın sağladığı tasarım esnekliği avantajıyla mimari projelerin çok daha zengin görseller sunacak kimliğe sahip olur ve bunun için astronomik harcamalar yapılmasına gerek olmaz. Düşük maliyet, bu yeni nesil yapı elemanının küresel boyutta herkesin favorisi olmasının en önemli etkenlerinden biri ve belki de ilkidir. Üç boyutlu ve oldukça fazla detay içeren tasarımların bile düşük maliyetle seri üretimine olanak sağlayan prekast ayrıca hafif bir malzeme olduğunda nakliyat ve montajlama maliyetlerinden dramatik oranda tasarruf sağlamaktadır. Rölyef, payanda, dış cephe kafesleri ve güneş kırıcı, kolon, plaster gibi uygulamalarda klasik çimento kullanımının getirdiği sınırlamalara bağlı kalmadan prekast sayesinde istenen tüm tasarımlar birebir uygulanabilir ve bunun için yüklü harcamalar yapmaya da gerek kalmaz.